DEVELOPMENT AGENCY VTA

Development agency VTA (Razvojna agencija VTA) er profesjonelt, pålitelig, entusiastisk og velkjent konsulentbedrift i kontinentale Kroatia. Development agency VTA ble opprettet i byen Virovitica i 2013 som en  forening. Development agency VTA er det første lokale utviklingsbyrået registrert som en institusjon i Kroatia med byen Virovitica som gründere. Development agency VTA´s hovedoppgave er å gi teknisk og rådgivende støtte til programmer og prosjekter av betydelig relevans for byen. Hovedmålene er å øke økonomisk aktivitet, generere økonomisk vekst og øke levestandarden i byen Virovitica og Virovitica-Podravina fylke.

DA VTA har betydelig erfaring med å utarbeide og gjennomføre programmer vedrørende EU-finansieringsstøtte. DA VTA har implementert eller holder på med prosjekt som:

–          Integrert utviklingsprogram «5 minutter til 12 for slottet»

–          Bygging av tilgangsveier for Entreprenør i sone III i byen Virovitica – fase II og IV

–          Bi dyrking – bygge kompetanse og fremme sysselsetting

–          Renovering av offentlige skoler og barnehage med energetisk effektivitet

Samlet verdi av DA VTA-prosjekter som for tiden er i bruk, er over 15 millioner euro. DA VTA gjennomfør prosjektene i samarbeid med offentlige institusjoner, beslutningstakere, små og mellomstore bedrifter (SMB), agrarbedrifter og sivil sektor.

 

https://plavatvornica.com