Re-enter – IO 1 – Entrepreneurial Development Practices for Unemployed and Older Workers in Europe

Flere og flere mennesker velger for tiden selv å forlate sikkerhetssonen av et avhengig arbeidsforhold, eller de er tvunget til å gjøre det. Et raskt økende antall mennesker skaper sitt eget selskap, men fordi de ikke er kjent med de nye ukjente farvannene de dykker i, fører de til feil. Således forsøker den nåværende rapporten å undersøke problemet for aldersgruppe 45+, som består av mennesker, enten arbeidsledige eller i den overflødige delen av deres arbeidslivssyklus. Prosjektpartnerskapet undersøker problemet ved å ta hensyn til Europas nåværende og fremtidige demografi, de sosiale faktorene som påvirker innbyggerne 45+, de europeiske utfordringene og selvfølgelig fakta om selvstendig næringsdrivende eller entreprenører på Europeisk nivå. Rapporten beveger seg videre til læringsstilen hver og en person har og slutter med rammeavtalen «EntreComp», Europa-kommi- sjonens initiativ offisielt lansert 12. mai 2017 med sikte på å fremme de europeiske borgeres entreprenørskapskapasitet.

På den ene siden har vi det faktum at en større og større del av den aktive arbeidsstyrken skal forbli lengre i markedet, på andre siden har vi begrepet «immobil arbeidsalder» kombinert med arbeidsforhold og nødvendige ferdigheter for den 21. århundre. Alle sammen skaper et miljø som er svært vanskelig å håndteres av en person, som samtidig står overfor overgangene på flere nivåer i livet.

For å gi levedyktige løsninger på de ovennevnte problemene, forsøker den denne rapporten  (i) å påpeke alle de faktorene som noen trenger å vite og forstå, for å kunne føle seg trygg og klar til å ta de nødvendige skritt og tiltak som fører til å ta entreprenørskap handlinger. Dette styrkes av (ii) tips og råd, hvordan læringsprosessen noen bør følge, basert på deres personlige egenskaper, bør struktureres. Til slutt, (iii) presenterer vi detaljert den konseptuelle modellen EntreComp som består av tre hovedområder: «ideer og muligheter», «ressurser» og «til handling». Hver av disse består i sin tur av en rekke kompetanser (totalt 15) og 8 nivåer av ferdighet, som utgjør byggeprosjektene i entreprenørskapet som kompetanse for alle borgere.

Please download here: RE-ENTER – O1

Re-enter – IO 2 – Competence Framework for Older Entrepreneurs

RE-ENTER – «Tilbake til arbeidsmarkedet gjennom entreprenørskap» er et Erasmus + prosjekt (2017-1-HR01-KA204-035423) som tar sikte på å forstå motivasjonen til og de ferdigheter som trengs av de potensielle og nye entreprenørene 45+. Prosjektet vil gi et svar gjennom et innovativt entreprenør-skaps utviklingsprogram fullt imot deltakeres spesifikke behov, og gjennom støtte til utvikling av entreprenørskapsinnhold, kunnskaper og ferdigheter levert på en lek full og effektiv måte.

Formålet med dette dokumentet er å presentere kompetansegrunnlaget utviklet av RE-ENTER-prosjektet, samt metodologisk tilnærming og resultater av forskningen som fører til konklusjonene av hvilke kompetanser en «eldre» entreprenør burde ha for å kunne være i stand til å starte, administrere og utvide sin virksomhet. Dokumentet representerer RE-ENTER Intellectual Output 2 (O2).

Etter grunnforskningen ble en undersøkelse utformet og gjennomført i alle prosjektland (Kroatia, Kypros, Hellas, Nederland, Norge og Spania) blant involverte målgruppen og interessenter for å forbedre forståelsen av tankegangen til å starte egen virksomhet og entreprenørers kunnskapsbehov, samt sjekke hvordan disse behovene er adressert av eksisterende opplærings- og støtteprogrammer.

Konklusjonene fra analysen bekrefter behovet for å videreutvikle ferdighetene til potensielle og nye entreprenører, som vil hjelpe dem med å starte og styre en virksomhet på et senere tidspunkt i sitt arbeidsliv.

Basert på funnene fra forskning og feltarbeid, bør RE-ENTER entreprenørskaps utviklingsprogram fokusere på utvikling av følgende kompetanser: kreativitet, visjon, motivasjon og utholdenhet, planlegging og styring, økonomisk og finansiell kompetanse. Det kan inkludere materialer og verktøy for å bidra til å utvikle ytterligere kompetanser: å takle usikkerhet og risiko, kommunikasjon og sosiale medier, oppdage muligheter, samarbeide med andre, mobilisere ressurser og ta initiativ.

RE-ENTER entreprenørskapsutviklingsprogram skal utvikles med vekt på behov og læringspreferanser til den primære målgruppen. Det skal følge en blandet læringstilnærming, være praktisk, modulær, godt strukturert, tilgjengelig, lette utviklingen av samfunnet og gi muligheter for nettverk, involvere diskusjoner med vellykkede entreprenører, inneholde regions-spesifikke opplysninger og eksempler, vurder å inkludere veiledning og oppfølgning.

RE-ENTER Kompetanse Rammeverk er et grunnlag for utarbeidelsen av RE-ENTER entreprenørskapsutviklingsprogram og læringsplattform.

Please download here: RE-ENTER – O2