Målet med RE-ENTER er å bygge opp «Entreprenønskapsutvikslingspraksis» for arbeidsledige og arbeidere 45+ gjennom en behovsanalyseprosess; utveksling av erfaringer og beste praksis i entreprenørutvikling; opplæring og støtte; kombinasjon av innovative tilnærminger og utvikling av et nytt entreprenørskapsutviklings-program.

Samtidig vil Re-Enter Community gi et innovativt og inspirerende læringsmiljø gjennom IKT, som inkluderer kreativitetsøvelser, mangfoldighets-styring og andre verktøy; inspirere direkte og virtuelle nettverk muligheter mellom nye entreprenører. Motivasjonsaspekter vil bli adressert, med sikte på å tilpasse programmet til de forskjellige målgruppers ulike motivasjon.

Støtte til arbeidsløse eller de som er i fare for å bli overflødig, spesielt når de er over 45 år, er en av de store utfordringene i EU, noe som er tilstede i alle land. Selv når ledigheten i disse gruppene viser forskjeller over deltakerlandene, er de alltid betydelig høyere enn de nasjonale gjennomsnittene