EOLAS S.L. EOLAS S.L. gir tjenester og støtte til bedrifter, organisasjoner og enheter med krav innen design og styring av prosjekter. Selskapet tilbyr tjenester knyttet til definisjonen av strategier for å skaffe finansiering og tilskudd (internasjonalt, europeisk, nasjonalt og regionalt) og følger hele prosessen, fra konsept og designfase til ledelse og implementaring av prosjektet.

EOLAS S.L. spesialiserer seg på prosjekt og aktiviteter relatert til:

– Prosjektledelse trening og coaching

– Innovasjons- og utnyttelsesstyring

– Utvikling av forretningsstrategi og internasjonalisering

– Kunnskapsproduksjon, deling og overføring, inkludert opplæring.

– Opplæringsinnovasjon og profiler

– Kreativitet og innovasjon i næringsliv og utdanning

EOLAS har vært ekstern evaluerer for flere EU livslang læring prosjekter, der det evaluerte kvaliteten og virkningen av prosjektene og dens resultater. Vurderingen er basert på en egen metode utviklet av organisasjonen. Metoden er også grunnlaget for aktivitetene som kvalitetsstyrer i prosjekter.

https://www.up2europe.eu/consultants/