De doelstellingen van RE-ENTER bevatten de volgende onderdelen: het verzamelen van “Ondernemerschapsontwikkeling” methoden voor werklozen en arbeidskrachten van boven de 45 jaar, middels een proces van behoefteanalyse; het uitwisselen van ervaringen en succesvoorbeelden binnen de ondernemerschapsontwikkeling, training en begeleiding; het combineren van innovatieve benaderingen en de ontwikkeling van een nieuwe ondernemingsgerichte ontwikkelingsprogramma. Tegelijkertijd zal de Re-Enter Community vernieuwende en inspirerende leeromgeving aanbieden door middel van ICT. Daarbij komen creativiteit bevorderende opdrachten, diversiteitmanagement en andere materialen aan te pas. Daarnaast worden directe en virtuele netwerkmogelijkheden geboden aan de startende ondernemers. Tevens zal er aandacht besteed worden aan de motivatie van de ondernemers. Dit heeft als doel om het programma te personaliseren op basis verschillende drijfveren van de ondernemers.

Het helpen van werklozen of degenen die dreigen overbodig te worden, voornamelijk als ze de leeftijd van 45 hebben gepasseerd, is één van de grootste uitdagingen in alle landen binnen de EU. Zelfs wanneer er een verschil is tussen de werkloosheidscijfers van deze groepen binnen de deelnemende landen, zijn deze cijfers nog altijd aanzienlijk hoger dan de nationale gemiddelden.