De beleidsinteresse in de oudere werkenden is binnen Europa de laatste 15 jaar toegenomen. Dit komt voornamelijk door de economische en sociale impact die de verhoogde levensverwachting en de dalende geboortecijfers met zich meebrengen. Overheidsbeleid stuurt op het langer werken en een hogere pensioenleeftijd, omdat er steeds hogere druk komt op de pensioenfondsen en andere publieke diensten. Het ouder worden De vergrijzing van de arbeidskrachten is een belangrijk onderwerp binnen alle Europese lidstaten. Veel landen voeren beleidslijnen en hervormingen in, die de werkenden van middelbare leeftijd motiveren om langer te werken. Bovendien zou het percentage van de zelfstandige ondernemers van middelbare leeftijd significant moeten stijgen binnen tien jaar. Om oudere volwassenen te ondersteunen, zodat ze hun vaardigheden en kennis kunnen actualiseren, zijn actie en interventies vereist. Actie en interventies zullen deze groep ook helpen om terug te keren a) in de arbeidsmarkt als ondernemers, b) met opgedane kennis om hun inzetbaarheid te vergroten, zodat ze hun economische en persoonlijke behoeftes kunnen vervullen. “Als er geen actie ondernomen wordt, zal de EU later minder goed in staat zijn om oudere werkenden en werklozen in hun behoeften te voorzien.”

Partners die ervaren zijn op het gebied van ondernemersondersteuning en die goede resultaten geboekt hebben binnen de ontwikkeling van training en materialen, kunnen alleen op een internationaal niveau bij elkaar gebracht worden. Verschillende benaderingen die toegepast zijn in deelnemende landen zullen een sterke basis vormen voor werk. Ze zullen er ook ervoor zorgen dat er internationaal uitwisseling van kennis is.