Re-enter – IO 1 – Entrepreneurial Development Practices for Unemployed and Older Workers in Europe

Momenteel zijn er in Europa steeds meer mensen die ervoor kiezen om zelfstandig ondernemer te worden. In sommige gevallen dwingt de situatie ze hiertoe. Het aantal mensen dat een eigen onderneming start, groeit hierdoor sterk. Echter zijn ze vaak niet goed voorbereid op zelfstandig ondernemerschap en gaan de ondernemingen op de fles. Dit rapport onderzoekt deze kwestie voor een specifieke doelgroep, namelijk de leeftijdscategorie 45+, bestaande uit werkloze mensen en oudere werknemers voor wie de laatste werkjaren zijn aangebroken. Hierbij wordt er rekening gehouden met de huidige en toekomstige demografie van Europa, de sociale factoren die van invloed zijn op de mensen met een leeftijd van 45+, de Europese uitdagingen en natuurlijk de feiten over zelfstandig ondernemerschap op Europees niveau. Vervolgens richt het rapport zich op de leerstijl van de doelgroep en eindigt het met het EntreComp framework. Dit raamwerk, officieel gelanceerd op 12 mei 2017, is ontwikkeld door de Europese Commissie met als doel ondernemerscapaciteiten van Europese burgers te bevorderen.

Enerzijds is het een feit dat een steeds groter deel van de actieve beroepsbevolking steeds langer op de arbeidsmarkt moet blijven. Anderzijds hebben we te maken met de “immobiele” beroepsbevolking in combinatie met 21-eeuwse arbeidsomstandigheden en benodigde vaardigheden.

Om een oplossing te vinden voor bovengenoemde kwesties, heeft dit rapport als doel alle factoren in kaart te brengen die belangrijk zijn om iemand goed voor te bereiden op zelfstandig ondernemerschap. Dit wordt versterkt door tips en advies over hoe het leerproces van iemand, op basis van hun persoonlijke kenmerken, moet worden gestructureerd. Tot slot presenteren we het EntreComp model, dat bestaat uit 3 drie hoofdgebieden: “Ideas and opportunities”, “Resources”, en “Into action”. Elk van deze gebieden bestaat weer uit een aantal competenties (15 in totaal) en 8 vaardigheidsniveaus, die de bouwstenen vormen voor ondernemerschap als competentie voor alle burgers.

Please download here: RE-ENTER – O1

Re-enter – IO 2 – Competence Framework for Older Entrepreneurs

RE-ENTER – “Terugkeer naar de arbeidsmarkt door ondernemerschap” – is een Erasmus + project (2017-1-HR01-KA204-035423) die gericht is op het begrijpen van de motivatie van en de vaardigheden die het meest nodig zijn bij potentiële en nieuwe ondernemers, ouder dan 45 jaar, met name in partnerlanden, en bieden een antwoord via een programma voor ondernemende ontwikkeling dat volledig tegemoetkomt aan hun specifieke behoeften en dat ondersteuning biedt op een speelse en effective manier voor de ontwikkeling van een ondernemende mentaliteit, kennis en vaardigheden

Het doel van dit document is om het Competentiekader ontwikkeld door het RE-ENTER project,

evenals de methodologische benadering en de resultaten van het onderzoek die tot de conclusies hebben geleid welke competenties een “oudere” ondernemer zou moeten bezitten om een bedrijf te kunnen starten, beheren en te laten groeien. Het document is een weerslag van de RE-ENTER Intellectual Output 2 (O2).

Uit het deskonderzoek dat in het begin van het project werd uitgevoerd, bleek dat het model van EntreComp goed van toepassing was en een basis legde voor het onderzoek.

Na het deskresearchonderzoek werd een onderzoek opgezet en uitgevoerd in projectlanden (Kroatië, Cyprus, Griekenland, Nederland, Noorwegen en Spanje) waarbij de doelgroep en belanghebbenden waren betrokken en die waren gericht op het verbeteren van het inzicht in de mindset van startende ondernemers en hun vaardigheden en behoeften, evenals het controleren van hoe deze behoeften worden aangepakt door bestaande trainings- en ondersteuningsprogramma’s.

De conclusies van de analyse bevestigen de noodzaak om de vaardigheden van potentiële en nieuwe ondernemers verder te ontwikkelen, die hen zouden helpen een bedrijf op te starten en te beheren in een later stadium van hun beroepsleven.

Op basis van de bevindingen van desk research en veldwerk, zou het RE-ENTER Entrepreneurial Development Programma zich moeten richten op de ontwikkeling van de volgende competenties: creativiteit, visie, motivatie en doorzettingsvermogen, planning en management, financiële en economische geletterdheid. Het kan materialen en hulpmiddelen bevatten om te helpen bij het ontwikkelen van verdere competenties: omgaan met onzekerheid, ambiguïteit en risico’s, communicatie en sociale mediavaardigheden, kansen ontdekken, samenwerken met anderen, middelen mobiliseren en het initiatief nemen.

Het RE-ENTER Entrepreneurial Development Program moet worden ontwikkeld met de nadruk op de behoeften en leervoorkeuren van de primaire doelgroep. Het zou een blended learning-benadering moeten volgen, pragmatisch zijn, modulair, goed gestructureerd, toegankelijk, faciliterend in de ontwikkeling van een community en mogelijkheden bieden om te netwerken, discussies te voeren met succesvolle ondernemers, regio-specifieke informatie en voorbeelden bevatten, en het zou moeten een  overweging moeten bevatten voor het opnemen van mentoring / coaching en follow-up.

Het RE-ENTER Competence Framework dient als basis voor de uitwerking van het RE-ENTER

Ondernemend ontwikkelingsprogramma en leerplatform.

Please download here: RE-ENTER – O2