BUSINESS DEVELOPMENT FRIESLAND (BDF)

Business Development Friesland (BDF) fra Nederland hjelper mennesker og organisasjoner til å vokse. Vi tar initiativ til å gjøre det, og vi blir ofte forespurt av bedrifter, skoler, universiteter eller myndigheter for å støtte dem i deres innsats. Den juridiske statusen til BDF er en stiftelse for å støtte den regionale økonomien og sysselsettingen.

BDF er opptatt av å spille en aktiv rolle for å løse problemer gjennom entreprenørskap (utdanning). BDF de siste 12 årene har aktivt støttet over 400 oppstartsselskaper i løpet av de første trinnene. I 2010 har BDF satt opp inkubatoren i Leeuwarden (Inqubator Leeuwarden) med støtte fra provinsen Fryslân, Leeuwarden kommune, to universiteter av anvendt vitenskap og to yrkesskoler. Her opplever BDF direkte problemer, suksess og fiasko av små bedrifter på daglig basis. Vi er i nær kontakt med (potensielle) gründere og mikroentreprenører fra ulike bakgrunner, og vi veileder dem med 1:1 coaching.

Vi støtter gründere og oppstartsselskaper som må finne veien i en ny og ukjent verden som kalles entreprenørskap. Vi hjelper dem å finne veien. Vi tror sterkt på at dette best kan gjøres ved å la gründere å gå på banen selv!. Dette er nøkkelen i BDFs filosofi: Entreprenører må ta risiko, finne ut deres unike merverdi og svakheter for å overleve i dagens konkurransedyktige marked.

Vi legger stor vekt på både gründeres personlige utvikling og utvikling av forretningsidéen, og sammenhengen mellom disse to sidene. Ved å dele kunnskap med andre oppstartsentreprenører, ta masterclasses av vellykkede etablerte gründere og motta opplæring i spesifikke utfordrende emner (f. eks. Spin-off, økonomi, ansattes ledelse, forretningsenheter og businessmodeller), er vellykket etablering av en bedrift oppnåelig. Foruten å legge til rette for kunnskapsdeling, organisering av masterclasses og opplæring, fungerer BDF som mentor.

http://www.bdfriesland.nl/nl/home/