Re-enter – IO 1 – Entrepreneurial Development Practices for Unemployed and Older Workers in Europe

Sažetak

Trenutno u Europi sve više ljudi odlučuje napustiti vlastitu sigurnosnu zonu radnog odnosa ili su prisiljeni to učiniti. Sve više je ljudi koji otvaraju vlastitu tvrtku ali doživljavaju neuspjeh zato što nisu upoznati sa novim stvarima u koje se upuštaju. Trenutno izvješće pokušava ispitati problem za određenu dobnu skupinu od 45+ godina, koja se sastoji od ljudi koji su nezaposleni ili su pri kraju radnog vijeka kod postojećih poslodavaca. Taj problem dovodi u pitanje trenutnu i buduću demografsku sliku Europe, društvene čimbenike koji utječu na građane 45+, europske izazove i, naravno, činjenice o samozapošljavanju ili poduzetništvu na europskoj razini. Izvještaj se potom odnosi na stil učenja svake osobe i završava s EntreComp okvirom, inicijativom Europske komisije s ciljem poticanja poduzetničke sposobnosti europskih građana, službeno pokrenutog 12. svibnja 2017. godine.

S jedne strane je činjenica da sve veći i veći dio aktivne radne snage treba ostati duže na tržištu, s druge strane je pojam slabo mobilnih osoba ili osoba koje nisu zaposlene a posjeduju potrebne vještine za 21. stoljeće. Sve navedeno stvara okruženje u kojoj se teško snalazi osoba koja se istodobno suočava s prijelazima na nekoliko razina svoga života.

Da bi se osigurala održiva rješenja za gore navedena pitanja, trenutno izvješće pokušava a) istaknuti sve čimbenike koje netko treba znati i razumjeti, kako bi se osjećao sigurnim i spremnim poduzeti potrebne korake i radnje koje vode do poduzimanja poduzetničkih radnji. To se odnosi na b) trikove i savjete, kako bi trebao biti strukturiran proces učenja koji bi netko trebao slijediti, na temelju njihovih osobnih karakteristika. Konačno, c) detaljno prikazujemo EntreComp konceptualni model koji se sastoji od tri glavna područja: “ideje i prilike”, “resursi” i “u akciju”. Svaki od njih je sastavljen od više kompetencija (ukupno 15) i 8 razina stručnosti, koji su osnova poduzetništva namijenjeni svim građanima.

Please download here: RE-ENTER – O1

Re-enter – IO 2 – Competence Framework for Older Entrepreneurs

RE-ENTER – “Povratak na tržište rada kroz poduzetništvo” – je Erasmus + projekt (2017-1-HR01-KA204-035423) koji ima za cilj razumjeti motivaciju i vještine koje su najpotrebnije potencijalnim i novim poduzetnicima koji imaju više od 45 godina, osobito u zemljama partnerima, i pružiti odgovor kroz program poduzetničkog razvoja koji je u potpunosti ispunjen njihovim specifičnim potrebama koji će pružiti potporu razvoju poduzetničkih razmišljanja, znanja i vještina te će ga dostaviti na razigran i učinkovit način.

Cilj ovog dokumenta je predstaviti nadležni okvir razvijen projektom RE-ENTER, kao i metodološki pristup i rezultate istraživanja koji dovode do zaključaka o tome koje kompetencije “stari” poduzetnik treba posjedovati kako bi bio sposoban za pokretanje, upravljanje i rast poslovanja. Dokument predstavlja RE-ENTER intelektualni rezultat 2 (O2).

Interno istraživanje provedeno na početku projekta otkrilo je da … EntreComp

Nakon internog istraživanja, projektirana je i provedena anketa u projektnim zemljama (Hrvatska, Cipar, Grčka, Nizozemska, Norveška i Španjolska) koje su uključivale ciljnu skupinu i dionike, s ciljem poboljšanja razumijevanja razmišljanja o pokretanju poduzetnika i njihovih potrebnih vještina, kao i provjeriti kako se te potrebe rješavaju postojećim programima obuke i potpore.

Zaključci analize potvrđuju potrebu daljnjeg razvoja vještina potencijalnih i novih poduzetnika, što bi im pomoglo da započnu i upravljaju poslovanjem u kasnijoj fazi svog radnog vijeka. Na temelju nalaza internog istraživanja i terenskog rada, RE-ENTER program poduzetničkog razvoja trebao bi se usredotočiti na razvoj sljedećih kompetencija: kreativnost, viziju, motivaciju i ustrajnost, planiranje i upravljanje, financijsku i ekonomsku pismenost. Može uključivati ​​materijale i alate koji pomažu razvoju daljnjih kompetencija: suočavanje s neizvjesnošću, dvosmislenošću i rizikom, komunikacijskim i društvenim vještinama, mogućnostima uočavanja, radom s drugima, mobilizacijom resursa i poduzimanjem inicijative.

Potrebno je razviti RE-ENTER program poduzetničkog razvoja s naglaskom na potrebe i preferencije učenja primarne ciljne skupine. Trebao bi slijediti mješoviti pristup učenja, biti praktičan, modularan, dobro strukturiran, dostupan, olakšati razvoj zajednice i pružiti mogućnosti umrežavanja, uključivati ​​razgovore s uspješnim poduzetnicima, sadržavati informacije i primjere specifične za pojedine regije, razmotriti uključivanje mentora / treniranje i praćenje.

Okvir za osposobljavanje za RE-ENTER služi kao osnova za izradu programa za poduzetnički razvoj RE-ENTER i platforme za učenje.

Please download here: RE-ENTER – O2