Σύμφωνα με το “Entrepreneurship 2020 Action Plan”, για να επιστρέψει η Ευρώπη στην ανάπτυξη και σε υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους επιχειρηματίες. Επιβεβαιώται για άλλη μια φορά ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας της έναρξης λειτουργίας ενός start up είναι η επιχειρηματική γνώση, οι δεξιότητες και η θέληση που διαθέτει η ιδρυτική του ομάδα. Το RE-ENTER καλύπτει τις ανάγκες των παλαιότερων επιχειρηματιών (45+) για βελτιωμένες επιχειρηματικές δεξιότητες και υποστήριξη, σε διαφορετικές φάσεις επιχειρηματικού εγχειρήματος – από την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας και ενός σχεδίου, μέχρι την ίδρυση μιας επιχείρησης και κατά τα πρώτα της βήματα στην αγορά, πλήρη αξιοποίηση της μάθησης μεταξύ γενεών μέσω της αλληλεπίδρασης με νέους επιχειρηματίες.

«Οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι έχουν πλούσια ικανότητα και εμπειρία, π.χ. 400.000 άνεργοι άνω των 45 ετών έχουν κατά μέσο όρο περίπου 25 χρόνια εμπειρίας ο κάθε ένας. Χάνουμε 10 εκατομμύρια χρόνια εμπειρίας. «Αυτός ο τεράστιος πλούτος δεξιοτήτων και εμπειριών, δεν είναι μόνο ωφέλιμα για την οικονομία, αλλά θα βοηθήσουν και στη διδασκαλία της επόμενης γενεάς εργαζομένων.”

Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατανόηση των κινήτρων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται περισσότερο οι δυνητικοί και νέοι επιχειρηματίες άνω των 45+, ιδιαίτερα στις χώρες των εταίρων του έργου.

Οι 45+ επιχειρηματίες έχουν καλή γνώση και εμπειρία στον τομέα τους αλλά δεν διαθέτουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις για την έναρξη και τη λειτουργία μιας επιτυχημένης και βιώσιμης επιχείρησης και έτσι χρειάζονται μεγαλύτερη έκθεση στο επιχειρηματικό πνεύμα. Διαθέτουν τις δεξιότητες και την εμπειρία για να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη επιχείρηση και σε συνδυασμό με την ωριμότητά τους, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο αποτυχίας.